Arresøgruppen

Arresø er Danmarks største sø med et areal på knap 4.100 ha. Søen rummer en fantastisk historie om problemløsning med fordele for alle parter.

Arresø er et af de områder i Danmark med den rigeste fuglebestand med alt fra havørne til fiskehejrer etc. og har samtidig en fantastisk natur. Arresø er derfor udpeget som Natura 2000 område.

Arresøgruppen er en samarbejdsorganisation for grundejerforeninger rundt om Arresø og arbejder for at sikre en sund fremtid for Arresø, da vi allerede nu har et godt fundament at bygge på.

Næsten hele Arresø ejes af Naturstyrelsen, der har oprettet et brugerråd med deltagere fra en lang række organisationer og myndigheder. Arresøgruppen er også medlem af brugerrådet.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Hvem vi er

Arresøgruppen blev oprindeligt dannet for hovedsageligt at stoppe forureningen af søen fra mange forskellige sider, og for at sikre miljøets genopretning.

På et tidspunkt så udviklingen ud til at gå i den rigtige retning, og gruppen nedlagde sig selv igen.

Efter nogle års stilhed er gruppen så vækket til live igen, fordi behovet for en fælles indsats for bevare dette flotte område er tilstede igen, og for at undgå ting skal blive dårlige før nogle reagerer igen.

Arresøgruppens formål er også at repræsentere ejere af helårshuse og sommerhuse i Naturstyrelsen Nordsjællands Søbrugerråd for Arresø.

Hvem står bag?

Der er i dag 15 grundejerforeninger og bylaug, der er medlemmer af Arresøgruppen. Alle ligger omkring Arresø og repræsenterer samlet cirka 1.400 husstande.

 

Skriv til webmaster

Arresøgruppens medlemmer er følgende foreninger:

 • Annisse Lokalråd
 • Arresøgård Grundejerforening
 • Bakkelandets Grundejerforening
 • Bakkelandsåsene
 • Dalenborg Grundejerforening
 • Eghøj-Mållehavegaard Ramløse
 • Grundejerforeningen Arresøgrundene
 • Ejerlaget Sandbo
 • Grundejerforeningen for Arrenæs
 • Grundejerforeningen Jernbæk, Ramløse
 • Grundejerforeningen Lykkesholm
 • Grundejerforeningen På Sandet
 • Køgehusgaard Ejerlaug
 • Lille Lyngby Bylaug
 • Rybakkens Grundejerforening