Arresøgruppen

Arresø er Danmarks største sø med et areal på knap 4.100 ha. Søen rummer en fantastisk historie om problemløsning med fordele for alle parter.

Arresø er et af de områder i Danmark med den rigeste fuglebestand med alt fra havørne til fiskehejrer etc. og har samtidig en fantastisk natur. Arresø er derfor udpeget som Natura 2000 område.

Arresøgruppen er en samarbejdsorganisation for grundejerforeninger rundt om Arresø og arbejder for at sikre en sund fremtid for Arresø, da vi allerede nu har et godt fundament at bygge på.

Næsten hele Arresø ejes af Naturstyrelsen, der har oprettet et brugerråd med deltagere fra en lang række organisationer og myndigheder. Arresøgruppen er også medlem af brugerrådet.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Delegeretmøde

Arresøgruppens årlige delegeretmøde afholdes hvert år i perioden 1. maj - 30. juni. Hver medlemsorganisation har to stemmer men kan møde med flere personer.

Såfremt det er nødvendigt, kan der afholdes orienteringsmøder, typisk forud for et Søbrugerrådsmøde.

Referater fra delegeret- og orienteringsmøder:

 

Skriv til webmaster