Arresøgruppen

Arresø er Danmarks største sø med et areal på knap 4.100 ha. Søen rummer en fantastisk historie om problemløsning med fordele for alle parter.

Arresø er et af de områder i Danmark med den rigeste fuglebestand med alt fra havørne til fiskehejrer etc. og har samtidig en fantastisk natur. Arresø er derfor udpeget som Natura 2000 område.

Arresøgruppen er en samarbejdsorganisation for grundejerforeninger rundt om Arresø og arbejder for at sikre en sund fremtid for Arresø, da vi allerede nu har et godt fundament at bygge på.

Næsten hele Arresø ejes af Naturstyrelsen, der har oprettet et brugerråd med deltagere fra en lang række organisationer og myndigheder. Arresøgruppen er også medlem af brugerrådet.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Andre sider

Nyttige links:

 • Naturstyrelsens oversigtsside for Arresø læs her
 • Naturstyrelsen Nordsjælland driftsplan læs her
 • Driftsplan, områdeplan for Arresø læs her
 • Miljødata Frederiksborg Amt
 • Søbrugerråd for Arresø læs her
 • DOF beskrivelse Arresø læs her

Planlægning vand og natur:

 • De statslige vandplaner er kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet. Læs nævnets afgørelse her
 • Situation for vandplaner (marts 2014), læs her
 • Statens Naturplan for N 134 Arresø, læs her
 • Naturstyrelsens Plejeplan, læs (pdf-fil)
 • Fælles naturplejeplan fra Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner og Naturstyrelsen, læs (pdf-fil)
 • Basisanalyse 2016-2021 for N 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose, læs her

Andet:

 

 

Skriv til webmaster

 

Referater:

Naturstyrelsen Nordsjælland Søbrugerråd for Arresø

 

Naturstyrelsen Nordsjælland Brugerråd