Arresøgruppen

Arresø er Danmarks største sø med et areal på knap 4.100 ha. Søen rummer en fantastisk historie om problemløsning med fordele for alle parter.

Arresø er et af de områder i Danmark med den rigeste fuglebestand med alt fra havørne til fiskehejrer etc. og har samtidig en fantastisk natur. Arresø er derfor udpeget som Natura 2000 område.

Arresøgruppen er en samarbejdsorganisation for grundejerforeninger rundt om Arresø og arbejder for at sikre en sund fremtid for Arresø, da vi allerede nu har et godt fundament at bygge på.

Næsten hele Arresø ejes af Naturstyrelsen, der har oprettet et brugerråd med deltagere fra en lang række organisationer og myndigheder. Arresøgruppen er også medlem af brugerrådet.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Om Arresø

Efter sidste istid var Arresø en lavvandet fjordarm, der gennem Brødemose Sund havde forbindelse til Kattegat. På grund af landhævningen efter istiden blev sundet lukket for 2000-4000 år siden og Arresø blev til en sø, der havde sit udløb mod vest gennem Ry Å og Arrenakke Å til Roskilde Fjord.

På grund af rovdrift på naturen blev området mellem Arresø og Kattegatkysten i 1500-tallet plaget af en omfattende sandflugt, der bl.a. begravede Tibirke landsby og lukkede ågennemløbet ved Arrenakke.

Dette betød så, at store arealer landbrugsjord blev oversvømmet, hvilket igen betød færre afgrøder og deraf mindre skat til kongen! Situationen var uholdbar, og Frederik VI bød, at der skulle etableres en kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord. Dette arbejde foretoges i årene 1717 - 1719.

Ved hjælp af kanalen undgik man ikke kun at store arealer landbrugsjord blev ødelagt, men man fik også vandkraft til produktion af kanoner. En god løsning for alle parter.

Igennem 1900 tallet har der været en solid forurening af søen, som i løbet af de sidste 30 år er aftaget kraftigt på grund af en lang række tiltag, ikke mindst takket være lokale entusiasters fokus på dette problem.

Idag er Arresø så ikke bare Danmarks største sø, men også et af de vigtigste fuglebeskyttelsesområder i Danmark, hvor man bl.a. ofte kan se både havørne, fiskehejrer og mange andre sjældne arter.

Johs. V. Jensen skrev tilbage i 1936 en underholdende artikel, der også meget godt sætter perspektiv på, hvor meget der trods alt er sket siden da..

Se artiklen ved at trykke på linket her: Johs. V. Jensen: Mytens Ring Arre Sø (pdf-fil)

Skriv til webmaster