Arresøgruppen

Arresø er Danmarks største sø med et areal på knap 4.100 ha. Søen rummer en fantastisk historie om problemløsning med fordele for alle parter.

Arresø er et af de områder i Danmark med den rigeste fuglebestand med alt fra havørne til fiskehejrer etc. og har samtidig en fantastisk natur. Arresø er derfor udpeget som Natura 2000 område.

Arresøgruppen er en samarbejdsorganisation for grundejerforeninger rundt om Arresø og arbejder for at sikre en sund fremtid for Arresø, da vi allerede nu har et godt fundament at bygge på.

Næsten hele Arresø ejes af Naturstyrelsen, der har oprettet et brugerråd med deltagere fra en lang række organisationer og myndigheder. Arresøgruppen er også medlem af brugerrådet.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Forside

Arresøgruppen har følgende målsætning:

Gruppens formål er at fremme sager vedrørende Arresø af fælles interesse for ejere af sommerhuse eller helårsboliger omkring Arresø.

Det sker bl.a. gennem deltagelse i det af Naturstyrelsen nedsatte Brugerråd for Arresø, og ved almindelig information til og fra de berørte myndigheder.

Vedtægter for Arresøgruppen læs her (pdf-fil).

Send email til Arresøgruppen

 

Skriv til webmaster

 

NB:

Der er indkaldt til delegeretmøde den 2. juni 2016. Læs her

Den nyeste nye bekendtgørelse nr.334 af 7. april 2016 om færdsel mv. på Arresø er trådt i kraft den 15. april 2016. Se bekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 1319 af 23. november 2015 er samtidigt ophævet.

Arrresøgruppen mener, at der er fejl i både bekendtgørelse og beslutningsgrundlag og har derfor klaget til Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og til Natur- og Miljøklagenævnet. Læs klagenævnets afgørelse